Negocjacje wychodzące od potrzeb

Oferta szkoleń dla osób zajmujących się sprzedażą i obsługą klienta

Propozycja kierowana do

 • Handlowców, farmerów i hunterów, KAMów, przedstawicieli i akwizytorów,

 • Osób zajmujących się obsługą klienta, także trudnego,

 • Właścicieli firm, przedsiębiorców i freelancerów zajmujących się sprzedażą,

 • Wszystkich osób po stronie proponującej podczas negocjacji.

Cel

Wykształcenie w uczestnikach takiej umiejętności komunikowania się, aby klienci:

 • Ufali przedstawianym przez uczestników ofertom

 • Ufali uczestnikom szkolenia prezentującym oferty

 • Pragnęli tej konkretnej współpracy

 • Chcieli pozostawać w długofalowej relacji biznesowej

Cele dodatkowe

Każdy uczestnik szkoleń „Konstruktywne negocjacje” będzie potrafił

 • Prezentować swoją ofertę w sposób atrakcyjny dla rozmówców

 • Motywować i rozbudzać pozytywne emocje strony decydującej

 • Przedstawiać argumenty nie pozostawiające miejsca na polemikę

 • Swobodnie władać językiem wartości, językiem korzyści i językiem straty

Czy potrzebujesz, aby podobne rezultaty osiągnął także Twój zespół? Umów się na bezpłatną konsultację, w czym mogę Ci pomóc.

UMAWIAM SIĘ

Spodziewane rezultaty

 • Uczestnicy potrafią zdiagnozować potrzeby klienta i odpowiedzieć na nie

 • Uczestnicy potrafią kierować przebiegiem rozmowy

 • Uczestnicy potrafią kontrolować atmosferę rozmowy i wpływać na emocje rozmówców

 • Szybsze osiąganie pożądanych rezultatów biznesowych i trwałe relacje z klientami

Dodatkowe korzyści

 • Rozwój osobisty uczestników w obszarach: asertywność, empatia, inteligencja emocjonalna, psychologia sprzedaży, komunikacja

 • Zmniejszenie poziomu stresu związanego z koniecznością „sprzedawania” i umiejętność świadomego budowania relacji

 • Lepsza atmosfera w zespole i retencja pracowników

Czy potrzebujesz, aby podobne rezultaty osiągnął także Twój zespół? Umów się na bezpłatną konsultację, w czym mogę Ci pomóc.

UMAWIAM SIĘ

Szkolenie jest realizowane w języku polskim
i/lub angielskim.

Program Akademii

Program szkolenia Negocjacje Bez Przemocy jest układany z klientem.
W ramach szkolenia są realizowane minimum 2 cykle diagnoza – szkolenie – ewaluacja.
Spotkania prowadzone są zdalnie i stacjonarnie, w języku polskim i angielskim.

Czy potrzebujesz, aby podobne rezultaty osiągnął także Twój zespół? Umów się na bezpłatną konsultację, w czym mogę Ci pomóc.

UMAWIAM SIĘ

W ramach Akademii Negocjacji Zakupowych realizowane są następujące aktywności:

 • analiza potrzeb lidera związanych z rozwojem kompetencji zespołu.

 • analiza poziomu kompetencji i mapowanie celów kompetencyjnych członków zespołu

 • szkolenia

 • coaching grupowy i indywidualny

Tematyka spotkań szkoleniowych*

* przedstawiono wybrane zagadnienia.

Negocjacje sprzedażowe

 • Budowanie pewności siebie – strategia negocjacyjna

 • Relacja biznesowa a strategia negocjacyjna

 • Role ZOPA i BATNA w warsztacie negocjatora

 • Negocjacje to początek relacji

 • Transakcja to wymiana towarów lub usług i pieniędzy. Negocjacje to wymiana energii i decyzji.

 • Czy można każdemu sprzedać

 • Koszt nowego i koszt starego klienta

 • Strona proponująca i strona decydująca w negocjacjach

 • Praca ze stresem

 • Świadomość negocjacyjna – emocje, ego, techniki, cele, ciemna strona mocy

 • Techniki negocjacyjne strony kupującej i strony sprzedającej

 • Emocje i ego w negocjacjach; kontrola emocji po obu stronach stołu

 • Presja czasu a jakość wypracowanych rezultatów

 • Rola potrzeb w negocjacjach, ich komunikowanie i egzekwowanie

 • Docieranie do tego, co nie powiedziane

 • Informacja zwrotna

 • Prawdziwe negocjacje zaczynają się od NIE

 • Postawa, pozycja, warunki, kontekst a rezultat negocjacji

 • Kto podejmuje decyzje w negocjacjach: emocje, przekonania, wartości czy negocjator?

 • Reakcja versus odpowiedź

 • Jakość propozycji prowadząca do pozytywnych decyzji

 • Odmawianie bez frustracji którejkolwiek ze stron

 • Odmowa – początek, czy koniec?

Psychologia sprzedaży

 • Mechanika wywierania wpływu – mechanizm działania

 • Język wartości, język korzyści, scarcity

 • Emocje w negocjacjach – skąd pochodzą i jak nad nimi panować

 • Psychologia podejmowania decyzji

 • Asertywność i empatia

 • Sales is love

Sprzedażowy know-how

 • Analiza potrzeb klienta

 • Percepcja kupującego

 • Kupię, gdy czuję się z Tobą bezpieczny

 • Narzędzia finansowe do dyspozycji sprzedającego: XaaS, leasing, dzierżawa, outsourcing

 • Total cost of ownership

 • Potrzeby podmiotów po stronie klienta

 • Analiza potrzeb klienta w oparciu o teorię potrzeb Marshalla Rosenberga (NVC)

Moje założenia dla procesu szkoleniowego

Po pierwsze praktyka. Negocjacje to działanie, a nie wiedza teoretyczna; bez konfrontacji z emocjami towarzyszącymi rozmowie negocjacyjnej szkolenie negocjacyjne jest nieefektywne. Dlatego głównym narzędziem szkoleniowym są scenki, scenki i jeszcze raz scenki. Najlepsze sceny to te budowane na realiach klienta – przykłady z praktyki dnia codziennego. Jednakże rekomenduję także przynajmniej jedną abstrakcyjną grę szkoleniową, aby uruchomić kreatywne myślenie. Nie wszystkie sytuacje są takie same i w niektórych trzeba kreatywnie poszukiwać rozwiązań.

Po drugie intencją szkolenia jest wydobyć z uczestników ich naturalny potencjał. Każde negocjacje mają jakieś stałe elementy, ale to charakter negocjatorów decyduje o ich jakości. Chodzi o to, aby uczestnicy po pierwsze nauczyli się nie inwestować energii i koncentracji na odgrywaniu ról, lecz w osiągnięcie celu. Po drugie, aby do osiągnięcia celu zatrudnili posiadane już zasoby – wiedzę, cechy i talenty.

Po trzecie moja szkoła negocjacji kotwiczy w non-violent communication. Bazuje na potrzebach i celach, rozróżnia potrzeby wszystkich podmiotów biorących udział w negocjacjach, dużo pracuje z emocjami i kwestią odpowiedzialności za precyzyjną komunikację. Uważność na emocje powoduje, że warsztaty nabierają cech autoterapii/autorefleksji.

Kamila Jakubowska
Polska Akademia Negocjacji
i Komunikacji Biznesowej
+48 691 483 118
kamila.jakubowska@panikb.eu

Negocjacje Bez Przemocy prowadzi
Kamila Jakubowska

Ekspert negocjacji i zakupów korporacyjnych. Konsultantka strategii sprzedaży B2B. Trenerka negocjacji oraz analizy i strategii zakupowej.
Od 2017 uczy zespoły handlowe i zakupowe analizy potrzeb i celów organizacji, precyzyjnej komunikacji i osiągania najlepszych osiągalnych celów biznesowych. Wspiera przedsiębiorcze kobiety w rozwijaniu asertywności i kompetencji biznesowych. Jej narzędzia negocjacyjne i metody analityczne kotwiczą w NVC – porozumieniu bez przemocy. Kibicuje trendowi Less i Zero waste w biznesie.
Leader Polskiej Akademii Negocjacji i Komunikacji Biznesowej. Wywodzi się z międzynarodowych koncernów z sektora produkcyjnego i retail, w których przez 16 lat pełniła funkcje kupca.

Zapraszam do poznania opinii uczestników moich szkoleń na
https://www.linkedin.com/in/kamila-radwanska/