Domykanie kontraktów B2B

5-dniowe warsztaty dla Zespołu Sprzedażowego

 

Rentowna i bezpieczna sprzedaż realizowana przez każdego członka zespołu
Zebranie i optymalizacja procesu sprzedaży

Propozycja kierowana do

Dla firm

 • Realizujących dostawy towarów i usługi B2B

 • Rozumiejących sprzedaż jako proces budowania relacji

 • Pragnących mieć opracowany jeden proces sprzedaży, spójny dla wszystkich członków zespołu

Dla zespołów

 • Mających wiele firm w lejku i kłopot z domykaniem kontraktów

 • Pragnących konkurować oferowaną wartością, a nie ceną i sprzedawać produkty premium

Spodziewane rezultaty

 • Wzrost konwersji na każdym etapie procesu sprzedaży

 • Skrócenie procesu sprzedaży i domykanie większej ilości kontraktów

 • Zwiększenie skuteczności i satysfakcji członków zespołu sprzedaży

 • Opracowany wzorzec działań sprzedażowych niezbędny podczas on-boardingu i w niespodziewanych sytuacjach (pandemia, wojna, etc)

Dodatkowe korzyści

 • Zespół przestaje sprzedawać ceną, a zaczyna sprzedawać wartością

 • Wyczerpujące opracowanie awatara, grupy docelowej, oferty wartości

 • Opracowana wysoko perswazyjna komunikacja do każdego z interesariuszy po stronie klienta

 • Opcja: opracowanie metodyki prospectingu

Czy potrzebujesz, aby podobne rezultaty osiągnął także Twój zespół? Umów się na bezpłatną konsultację, w czym mogę Ci pomóc.

UMAWIAM SIĘ

Szkolenie jest realizowane w języku polskim
i/lub angielskim.

Program Akademii

Program szkolenia Domykanie kontraktów B2B jest układany z klientem.
W ramach szkolenia są realizowane dwie części: Analiza i Synteza „zielonej ścieżki”.
Spotkania prowadzone są zdalnie i stacjonarnie, w języku polskim i angielskim.

Czy potrzebujesz, aby podobne rezultaty osiągnął także Twój zespół? Umów się na bezpłatną konsultację, w czym mogę Ci pomóc.

UMAWIAM SIĘ

Czas trwania warsztatów:

Czas trwania warsztatów jest zależny od poziomu skomplikowania procesu sprzedażowego i zaangażowania grupy.

Opracowanie ścieżki może trwać 3, a może trwać 6 dni.

Przebieg warsztatów

Każdego dnia warsztatowego spotyka się cały zespół handlowy.

Dzień 1 – 2

Prowadzimy analizę dotychczasowych działań sprzedażowych.
Uczestnictwo i wgląd każdego członka zespołu jest bardzo cenne.

Dzień 3 – 4

Synteza „zielonej ścieżki”,czyli opracowanie idealnego optymalnego przebiegu procesu sprzedaży w oparciu o elementy analizowane w dniu 1 – 2.

Na zieloną ścieżkę składają się:

 • chronologia procesu sprzedażowego korespondującą z procesem zakupowym klienta B2B

 • opracowane cele każdego poszczególnego etapu procesu sprzedaży

 • optymalna sekwencja działań na każdym etapie procesu i w całym procesie

 • wysoko skuteczna komunikacja perswazyjna opracowana dla każdego z decydentów po stronie klienta

 • wzorzec perswazyjnej komunikacji na każdym etapie procesu sprzedaży

 • metodyka przepracowywania blokerów i obiekcji po stronie klienta, zanim klient zdąży je zakomunikować

Uzyskany rezultat

Opracowany optymalny proces sprzedaży wraz ze wszystkimi w/w elementami.

Algorytm działania dla każdego członka zespołu zakupowego. Podpowiedź, nie procedura.

Dopracowana grupa docelowa i awatar idealnego klienta ze wszystkimi jego potrzebami, na

które może odpowiedzieć Twoja firma.

Opracowany portfel unikalnych wartości oferowany przez Twoją firmę.

Opracowana wysoko perswazyjna komunikacja do klienta na każdym etapie procesu

sprzedaży.

Kamila Jakubowska
Polska Akademia Negocjacji
i Komunikacji Biznesowej
+48 691 483 118
kamila.jakubowska@panikb.eu

Domykanie kontraktów B2B prowadzi
Kamila Jakubowska

Ekspert negocjacji i zakupów korporacyjnych. Konsultantka strategii sprzedaży B2B. Trenerka negocjacji oraz analizy i strategii zakupowej.
Od 2017 uczy zespoły handlowe i zakupowe analizy potrzeb i celów organizacji, precyzyjnej komunikacji i osiągania najlepszych osiągalnych celów biznesowych. Wspiera przedsiębiorcze kobiety w rozwijaniu asertywności i kompetencji biznesowych. Jej narzędzia negocjacyjne i metody analityczne kotwiczą w NVC – porozumieniu bez przemocy. Kibicuje trendowi Less i Zero waste w biznesie.
Leader Polskiej Akademii Negocjacji i Komunikacji Biznesowej. Wywodzi się z międzynarodowych koncernów z sektora produkcyjnego i retail, w których przez 16 lat pełniła funkcje kupca.

Zapraszam do poznania opinii uczestników moich szkoleń na
https://www.linkedin.com/in/kamila-radwanska/