Akademia Negocjacji Zakupowych

Cel

Przygotowanie uczestników do samodzielnego prowadzenia procesów, realizacji celów i KPI wyznaczonych dla działu zakupów.

Spodziewane rezultaty

 • Pracownicy samodzielnie prowadzą analizę zakupową, przygotowują strategie negocjacyjne, prowadzą bardzo efektywne negocjacje jednocześnie budując dobre relacje z dostawcami.

 • Członkowie zespołu wyrównują poziom do najlepszego. Zespół zakupowy wymienia się najlepszymi praktykami i wypracowuje sposoby działania oszczędzające czas i nakłady wszystkich członków zespołu.

 • Zespół bez problemu realizuje KPI i cele negocjacyjne, dostarcza organizacji oczekiwanych rozwiązań dobrej jakości i świetnie sobie radzi z wyzwaniami typu „monopolista”.

 • Procedura zakupowa trwa przewidywalną ilość czasu.

Dodatkowe wartości

 • Organizacja cieszy się opinią wymagającego nabywcy, ale takiego, z którym chce się pracować. Kupcy firmy stają się autorytetami w swojej branży.

 • Uczestnicy wiedzą, jak do pracy kupieckiej wykorzystać swoje naturalne talenty, co wspiera wewnętrzną motywację i przeciwdziała wypaleniu.

 • Zwiększa się zaufanie w zespole zakupowym.

 • Zwiększa się retencja pracowników w zespole zakupowym.

Czy potrzebujesz, aby podobne rezultaty osiągnął także Twój zespół? Umów się na bezpłatną konsultację, w czym mogę Ci pomóc.

UMAWIAM SIĘ

Kompetencje rozwijane podczas
Akademii Negocjacji Zakupowych*

* przedstawiono wybrane zagadnienia.

Kształtowanie postaw
(mindset kupca)

 • Cele firmy a rola członków działu zakupu

 • Cele działu zakupów

 • Generowanie oszczędności czy redukcja kosztów?

 • Potrzeby i cele kupców w negocjacjach zakupowych

 • Potrzeby i cele oferentów

 • Praca z celem

 • Odpowiedzialność za realizację potrzeb w wymianie handlowej

 • Motywacja do osiągania celów firmy i własnych

 • Sztuka żądania

 • Sztuka obrony swojego stanowiska

 • Asertywność i empatia

Kupiecki know-how

 • Analiza biznesowa versus strategia negocjacyjna przypadku

 • Analiza przydatności oferty

 • Narzędzia finansowe do dyspozycji kupca: XaaS, leasing, dzierżawa, outsourcing

 • Total cost of ownership

 • Opcje magazynowe do dyspozycji kupca

 • Relacja biznesowa a strategia negocjacyjna

 • Role ZOPA i BATNA w warsztacie negocjatora

 • Strategia wypracowania wyniku w ramach kategorii

 • Współpraca z użytkownikiem końcowym (commodity team)

 • Sourcing, analiza rynku

Negocjacje

 • Inteligencja emocjonalna w negocjacjach

 • Praca ze stresem

 • Świadomość negocjacyjna – emocje, ego, techniki, cele, ciemna strona mocy

 • Wywieranie wpływu – mechanizm działania

 • Techniki negocjacyjne strony kupującej i strony sprzedającej

 • Emocje i ego w negocjacjach

 • Kontrola emocji po obu stronach stołu

 • Presja czasu a jakość wypracowanych rezultatów

 • Komunikacja nie eskalująca konfliktu

 • Empatia w negocjacjach zakupowych

 • Rola potrzeb w negocjacjach, ich komunikowanie i egzekwowanie

 • Docieranie do tego, co nie powiedziane

 • Informacja zwrotna

 • Prawdziwe negocjacje zaczynają się od NIE

 • Postawa, pozycja, warunki, kontekst a rezultat negocjacji

 • Kto podejmuje decyzje w negocjacjach: emocje, przekonania, wartości czy negocjator?

Program Akademii

Program Akademii Negocjacji Zakupowych jest układany z klientem.
W ramach akademii są realizowane minimum 2 cykle diagnostyczno – szkoleniowe.
Spotkania prowadzone są zdalnie i stacjonarnie, w języku polskim i angielskim.
Moi klienci nie zgłaszają różnicy w efekcie szkoleń zdalnych i stacjonarnych.

Czy potrzebujesz, aby podobne rezultaty osiągnął także Twój zespół? Umów się na bezpłatną konsultację, w czym mogę Ci pomóc.

UMAWIAM SIĘ

W ramach Akademii Negocjacji Zakupowych realizowane są następujące aktywności:

 • analiza potrzeb lidera związanych z rozwojem kompetencji zespołu.

 • analiza poziomu kompetencji i mapowanie celów kompetencyjnych członków zespołu

 • szkolenia

 • coaching grupowy i indywidualny

Założenia dla procesu szkoleniowego

Realizując szkolenia dla kupców kieruję się następującymi założeniami

Kupowanie to działanie, a nie teoria. Uczestnicy są stawiani w realiach biznesowych, w których prowadzą proces zakupowy od analizy i wyznaczenia celów po zakończenie kontraktu. Teoria stanowi niewielką część Akademii Negocjacji Zakupowych.

Głównym celem szkolenia jest wypracowanie samodzielności kupca w realizacji postawionych mu celów, a przez to nauczenie go kreatywnego myślenia zorientowanego na cel. Dlatego symulacje odwzorowują doświadczenia firmy, jak i stawiają uczestników w sztucznych, całkowicie nowych warunkach biznesowych.

Istotnym celem szkolenia jest zaszczepienie uczestnikom nawyku korzystania z ich naturalnego potencjału podczas negocjacji i budowania relacji z partnerami biznesowymi, po to aby ich energia była kierowana na osiągnięcie celu, a nie na odgrywaniu ról.

Moja szkoła negocjacji kotwiczy w non-violent communication, której istotą jest analiza potrzeb, empatia oraz związana z nimi uważność na emocje. Ten ostatni element powoduje, że ANZ to warsztaty rozwoju osobistego.

Kamila Jakubowska
Polska Akademia Negocjacji
i Komunikacji Biznesowej
+48 691 483 118
kamila.jakubowska@panikb.eu

Akademię Negocjacji Zakupowych prowadzi
Kamila Jakubowska

Ekspert negocjacji i zakupów korporacyjnych. Konsultantka strategii sprzedaży B2B. Trenerka negocjacji oraz analizy i strategii zakupowej.
Od 2017 uczy zespoły handlowe i zakupowe analizy potrzeb i celów organizacji, precyzyjnej komunikacji i osiągania najlepszych osiągalnych celów biznesowych. Wspiera przedsiębiorcze kobiety w rozwijaniu asertywności i kompetencji biznesowych. Jej narzędzia negocjacyjne i metody analityczne kotwiczą w NVC – porozumieniu bez przemocy. Kibicuje trendowi Less i Zero waste w biznesie.
Leader Polskiej Akademii Negocjacji i Komunikacji Biznesowej. Wywodzi się z międzynarodowych koncernów z sektora produkcyjnego i retail, w których przez 16 lat pełniła funkcje kupca.

Zapraszam do poznania opinii uczestników moich szkoleń na
https://www.linkedin.com/in/kamila-radwanska/