Polska Akademia Negocjacji i Komunikacji Biznesowej

ul. Puławska 12 lok. 3 02-566 Warszawa

Słownik pojęć - PANIKB
Słownik pojęć2019-10-20T23:10:50+02:00

Słownik pojęć

Ucząc się negocjacji, komunikacji być może spotykasz się z pojęciami, które charakteryzują tę działalność. Każde z nich jest ważne, każde stanowi bazę do ćwiczeń i rozwoju. Sprawdź, jakie jest słownikowe wytłumaczenie tych słów oraz jak odczuwamy je my w Polskiej Akademii Negocjacji i Komunikacji Biznesowej. Oto słownik pojęć z negocjacji:

Kompromis – rezultat rokowań, rozmów, negocjacji uważany za stabilne rozwiązanie dla obu stron. W rzeczywistości kompromis jest takim status quo, w którym każda ze stron nie osiągnęła oczekiwanego rezultatu, lecz – w sobie znanym celu – zgodziła się na rozwiązanie pełne ustępstw. Kompromis jest bardzo częstym finałem rozmów. Strony nie chcą przedłużać rozmów w czasie; boją się, iż dalsze domaganie się „swojego” może odstraszyć rozmówcę; z innych powodów. Zamknięcie rozmów na poziomie kompromisu może wynikać także z:

  • niewłaściwie zdefiniowanych celów negocjacyjnych,
  • niewłaściwie ustalonego zakresu negocjowanej umowy,
  • niewystarczającej asertywności stron.

 

Konsensus – zgoda, ugoda, porozumienie…. Powszechne źródła podają, iż jest to „porozumienie zawarte przez strony po osiągnięciu kompromisu”, „zgodne stanowisko” (za SJP PWN). Ugoda, rezultat rozmów w pewnym stopniu zadowalający każdą ze stron.

Jednakże, jeżeli przeanalizować pojęcie kompromisu oraz stanowiska, okazuje się, że konsensus rozumiany jako zgoda osiągnięta drogą negocjacji nie jest rozwiązaniem w pełni zadowalającym, lecz akceptowalnym. Można raczej rozumieć konsensus jako rezultat, który dopuszcza i gotowy jest przyjąć każdą z zainteresowanych stron.

 

Win-win, wygrany-wygrany – rezultat negocjacji, w którym każda ze stron jest zadowolona z osiągniętego porozumienia: cele zostały osiągnięte na drodze porozumienia.

 

Masz propozycję na kolejne pojęcie w słowniku? Napisz do nas na kontakt@panikb.eu.

SKONTAKTUJ SIĘ