Project Description

slider

Klucz do
efektywnej
współpracy
Szkolenie komunikacyjne

  • Jak zapobiegać rotacji i zwiększać
    zaangażowanie pracowników?
  • Jak przekuwać konflikty
    w sytuacje rozwojowe?
  • Jak trwale poprawiać relacje
    i poziom zaufania w organizacji?
POBIERZ PDF

Dwudniowe szkolenie
prowadzone przez trenerkę konstruktywnej komunikacji,
w czasie którego:

… i zakończysz ją mając pełną jasność,
jak się komunikować w zespole,
aby osiągać cele i budować trwałe relacje.

Szkolenie poświęcone komunikacji jest dedykowane zespołom, których członkowie pragną lepiej się rozumieć i dogadywać, aby w pełni realizować swój potencjał i osiągnąć pełnię efektywności.

dla kogo?

DZIEŃ I
– Powitanie.
– Komunikacja w zespole – oczekiwania versus stan faktyczny.
– Sztuka słuchania i bycia słyszanym.
– Narzędzia konstruktywnej komunikacji: model 4 kroków. Kontakt. Intencja. Parafraza.
– Blokady w przepływie informacji.
– Komunikacja oparta na potrzebach, a nie stanowiskach.
– Współdzielenie odpowiedzialności.
– Uwzględnianie perspektywy wszystkich uczestników dialogu.

Program

DZIEŃ II
– Pięć głównych dysfunkcji zespołowych.
– Diagnoza poziomu zaufania w zespole.
– Sytuacje konfliktowe – szanse i zagrożenia dla rozwoju i stabilności firmy/działu.
– Zarządzanie konfliktem w zespole.
– Emocje w biznesie – ujawniać czy ukrywać?
– Polecenie służbowe: prośba a żądanie. Odmowa, usłyszenie NIE.
– Podsumowanie

Pracujemy 2 dni w godzinach 8:30 – 16:30 lub 9:00 – 17:00.
Przerwy kawowe – wedle potrzeb grupy oraz jedna godzinna na obiad.

Bardziej szczegółowy program jest dostępny na życzenie.

Szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową – nauka przez doświadczenie. Każdy uczestnik weźmie udział w prowadzonych ćwiczeniach i sesjach kreatywnych i będzie miał możliwość  sprawdzenia  nowych kompetencji w warunkach szkoleniowych.

Istotą szkolenia jest aktywny udział wszystkich uczestników i wypracowanie indywidualnych narzędzi najskuteczniejszych w rękach ich autora.

W programie zawarte są gry, burze mózgów, facylitacja i studia przypadków, a wszystko prowadzone jest w luźnej atmosferze sprzyjającej rozwojowi nowych kompetencji.

Metody Pracy
Kto Prowadzi?
beata-k

Beata Kosiacka

Trenerka komunikacji, coach ICF,  absolwentka SGH, założycielka Babskiej Dżungli. Fascynuje ją rozwój osobisty i wspieranie innych w dążeniu do spełnionego życia w oparciu o ważne dla każdego potrzeby i cele. Pracuje z klientami indywidualnymi i zespołami. Ekspertka w budowaniu efektywności współpracy i komunikacji, tworzeniu kultury dialogu w zespołach.

W pracy łączy kreatywne myślenie, empatyczną komunikację, coaching i mediacje. Za swoją misję uważa uwalnianie od schematów i stereotypów na rzecz budowania relacji opartych na autentyczności i zaufaniu.

Współautorka kompleksowego programu do self-coachingu i Dziennika Rozwoju „Wiem, czego chcę!”, który pomógł już setkom osób odnaleźć swoją autentyczną drogę i lepiej poznać siebie.